Stabilisering efter pandemin

Årets rapport visar på en stabilisering av hur nöjda invånarna är med sina städer. Förra året steg invånarnas omdömen om det mesta och i årets rapport kan vi börja tyda vad som var tillfälliga pandemieffekter och vad som är mer bestående.

Inom stadsplanering har den övergripande nöjdheten sjunkit med tre procentenheter jämfört med fjolåret. Umeå ligger i topp. Det är också den enda staden vars invånare är mer positivt inställda i år än i fjol. Göteborg ligger sämst till, men störst skäl till oro bör örebroarna ha. Där har nöjdheten sjunkit med nio procentenheter.

Digitaliseringen av våra städer är en av de trender som ser ut att bestå. Totalt svarar 61 procent att de är nöjda med sin stad inom denna kategori. Även om 2022 ger något lägre siffror ligger resultatet kvar på en betydligt högre nivå än före pandemin. Mest positiv är man i Stockholm där drygt två tredjedelar av befolkningen är nöjda med digitaliseringen. Minst positiv är man i Örebro och Norrköping där bara drygt hälften är positiva till utvecklingen.

I hållbarhetsfrågor ser vi en viss tillbakagång vilket innebär en återgång till det läge som rådde före pandemin. 2021 såg siffrorna väldigt ljusa ut men nu är de flesta städerna tillbaka på nivåerna från 2020. Nöjdast är skåningarna och framför allt gäller det Malmö och Lund, där en majoritet är nöjda med hållbarhetsarbetet.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Ladda ned rapporten här

61 %

av svenskarna är nöjda med digitaliseringen i sin stad

Läs mer

Stadsplanering

Hållbarhet

Digitalisering