Stadsborna positiva till ökad digitalisering

Restriktioner och hemarbete under pandemin har tvingat svenskarna att anpassa vardagen och utveckla digitala verktyg. Det märks i Samhällsbarometern 2022 där många är positiva till landets digitalisering.

Året rapport visar att sex av tio svenskar är nöjda med hur deras städer har digitaliserats, en rejäl ökning jämfört med innan pandemin. Framför allt är folk nöjda med hur enkelt det är att få varor och produkter levererade.

Mest positiva är invånarna i Stockholm. Där är hela 68 procent nöjda med hur staden har arbetat med digitalisering. På andra plats hamnar Malmö med 65 procent nöjda invånare. I botten hittar vi Norrköping och Örebro, båda på 55 procent. Örebro ligger även i botten när det gäller andelen invånare som är nöjda med stadens digitala lösningar. Där har betyget sjunkit med hela nio procentenheter på bara ett år.

Vill du veta mer om digitalisering?
All statistik hittar du i den fullständiga rapporten.

Ladda ned rapporten här

Utveckling 2020–2022

9 av 10

stockholmare är nöjda med kollektivtrafiken i staden

Läs mer

Stabilisering efter pandemin

Stadsplanering

Hållbarhet