Samhällsbarometern – en undersökning om invånarnas syn på städernas utveckling

Samhällsbarometern 2022 är framtagen av konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur. I årets upplaga har 5 540 svenskar svarat på
21 frågor och påståenden om staden de lever i inom områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå såväl som för Sveriges tolv största städer. Antalet personer som har svarat i respektive stad är minst 300.

Topplistor – så placerar sig din stad
Med hjälp av statistiken har PE skapat ett index över Sveriges mest välplanerade, hållbara och digitaliserade städer. Indexet är baserat på genomsnittet av de svarade som har angett att de instämmer eller instämmer helt i de olika påståendena, det vill säga gett de högsta betygen.

Ladda ned rapporten här

Om undersökningen

Undersökningsperiod: 23 januari – 8 februari
Antal respondenter: 5 540 personer
Demografi: Kvinnor och män, 16–74 år
Genomförd med hjälp av: Kantar Sifo
Statistik rörande inkomst och befolkningsmängd har hämtats från Statistiska centralbyrån.

Läs Samhällsbarometern

Städer

Ämnen

Om PE Teknik & Arkitektur

PE är ett av Sveriges främsta konsultföretag med fokus på byggnader. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till att utveckla och förnya samhället. PE finns i hela landet och omsätter årligen över
en miljard kronor. Läs mer på pe.se.

 

Läs mer om PE på pe.se