Färre nöjda med stadsplaneringen

Allt färre svenskar ser positivt på hur deras stad är utformad. Årets rapport visar sjunkande siffror jämfört med tidigare år, framför allt när det gäller de långsiktiga frågorna.

I Samhällsbarometern 2022 ser vi att synen på utformningen av våra städer har blivit mer negativ. Färre än hälften av invånarna anser att nya bostadsområden och stadsdelar har bidragit positivt till stadsutvecklingen och enbart 42 procent anser att utformningen av deras stad har utvecklats positivt de senaste tio åren.

Umeå är den stad som har flest nöjda invånare när det kommer till stadsplanering. Sju av tio personer är positiva till hur deras stad är utformad. Minst nöjda är göteborgarna där enbart 44 procent svarar att de nöjda. Den största förändringen jämfört med Samhällsbarometern 2021 har skett i Örebro – där har andelen positiva kring stadsplanering rasat med nio procentenheter.

Vill du veta mer om stadsplanering?
All statistik hittar du i den fullständiga rapporten.

Ladda ned rapporten här

Utveckling 2020–2022

42 %

anser att utformningen av sin stad har utvecklats positivt de senaste tio åren

Läs mer

Stabilisering efter pandemin

Hållbarhet

Digitalisering