Minskat förtroende för hållbarhetsarbete

Årets rapport visar en nedgång när det gäller synen på landets tolv stora städers hållbarhet. Tittar man däremot över tid har svenskarnas åsikter i år stabiliserats på en nivå likt den innan pandemin.

I fjolårets rapport såg vi en rejäl ökning i positiva omdömen kring hur landets största städer sköter hållbarhetsarbetet. I år har siffrorna vänt. Vi ser en nedgång tillbaka till hur åsikterna löd före pandemin. Nu, liksom då, är 47 procent av invånarna nöjda med hållbarhetsarbetet.

Malmö och Lund är de två städer som sticker ut. I dessa skånska städer anser invånarna att det är enkelt att återvinna och att städerna arbetar aktivt med att förbättra hållbarheten. Göteborg har minst nöjda invånare. Enbart 36 procent anser att staden gör ett bra hållbarhetsarbete. Jämfört med tidigare år har störst förändring skett i Örebro. Där har andelen med positiv syn på stadens hållbarhetsarbete rasat med hela elva procentenheter.

Vill du veta mer om hållbarhet?
All statistik hittar du i den fullständiga rapporten.

Ladda ned hela rapporten här

Utveckling 2020–2022

44 %

vill se mer grönområden i sin stad

Läs mer här

Stabilisering efter pandemin

Stadsplanering

Digitalisering