En välplanerad och hållbar stad underlättar vardagen för stadens alla invånare utan att slösa på jordens resurser. Den ger möjligheten att leva ett trivsamt, tryggt och rikt liv utan att ha ett negativt avtryck på vår planet.

I Samhällsbarometern 2020 har PE, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom ett företag inom teknik och arkitektur, tagit reda på vilka av Sveriges tolv största städer som är mest välplanerade och hållbara.

Syftet med att bygga välplanerade och hållbara städer är att ge stadens invånare ett bättre liv – utan att slösa på jordens resurser. Därför har PE låtit
4600 svenskar, boende i Sveriges tolv största städer, bedöma sina städer inom tre områden: stadsplanering, hållbarhet och stadsutveckling. Det omfattar exempelvis hur kollektivtrafiken fungerar, om stadens näringsliv bidrar positivt till stadens utveckling och om staden är väl anpassad för småbarnsfamiljer. De städer som toppar listan över mest välplanerade och hållbara städer är Lund, Örebro och Norrköping. Vilka faktorer som gör att de hamnar i topp kan du läsa mer om i Samhällsbarometern 2020.

Samhällsbarometerns experter

Amanda Tevell

 

Affärsområdeschef
Samhällsutveckling

 

Har en bakgrund som
affärsstrateg med fokus
på hållbarhet, innovation
och digitalisering och
en master från Chalmers
Arkitektur och Teknik.
Leder PEs affärsområde
Samhällsutveckling.

Filippa Persson

 

Regionchef Energi och Miljö

 

Arbetar som expert-
konsult med miljö-
certifieringsuppdrag.
Har en bakgrund inom energieffektiviserings-
projekt i offentlig sektor.
Undervisar också åt Sweden Green Building Council och sitter i det Operativa rådet för Utbildning samt BREEAMs operativa råd.

Jacob Wesström

 

Arkitekt SAR/MSA

 

Har i över 20 år verkat inom vitt skilda delar av arbetsfältet arkitektur och stadsbyggnad. Leder idag studio Stadsbyggnad på PE där de olika aspekterna av hållbarhet allt mer genomsyrar uppdragen.

Marika Axén

 

Arkitekt SAR/MSA

 

Marika har över
25 års erfarenhet som
praktiserande arkitekt, kallar sig själv generalist och har erfarenhet från arkitekturens alla skolor. Idag är Marika både
verksam i uppdrag och chef över PEs arkitekturverksamhet i Stockholm.